Bexel

52.000 45.000

Pin Bexel nhập khẩu Hàn Quốc:

  • Trên thân pin ghi rõ: Made in Korea.
  • Đóng gói 1 hộp gồm 12 đôi ( 24 viên ).
  • Super Alkaline LR6.
  • Miễn phí giao hàng từ 12 đôi.
  • Giao hàng sau 30 phút.
  • Thận trọng với hàng kém chất lượng.