Khóa Hafele -EK4900TB

4.700.000

Khóa Hafele 4900TB:

+ Mở khóa: mật mã, chìa cơ, Blutooth.

+ Dạng khóa không có tay nắm.

+ Thiết kế đột khóa.

+ Sản xuất: China

+ Bảo hàng :12 tháng.